p2p2

לעזור לילדים לגדול הוא החלק השני של הסדרה ״הכח להיות הורה״.
קורס זה מועבר כקורס פרונטלי, קורס פרונטלי מקוון וקורס בלימוד עצמי באמצעות האינטרנט.
(לפרטים נוספים אודות הסדרה המלאה לחצו כאן: הכח להיות הורה.)

חלק ב' של הכוח להיות הורה מתמקד בתהליכי הצמיחה של ילדים – תהליכי התפתחות נפש האדם. בחלק 1 ביססנו את היסודות החיוניים לצמיחה מיטבית של ילדים וכעת ניתן לבחון את האופן שבו הם צומחים מבחינה רגשית והופכים לבוגרים אנושיים, אחראים, גמישים ובעלי תושיה, ממותנים בתגובותיהם, מסוגלים להכיל מורכבות מחשבתית ורגשית, בעלי איכפתיות לסביבה ועצמאות ועצמיות אמיתית. תהליכי הצמיחה הרגשית מקורם בתהליכים טבעיים, אך נדרשים לתנאים ספציפיים על מנת שאלה ייחשפו כראוי. בפועל, לא כל מי שגדל גם מתבגר ולכן אחריות המבוגרים לדעת כיצד ניתן לתמוך בתהליכי התבגרות טבעיים אלה.

התוכן מיועד להורים ולאנשי מקצוע כאחד.

מטרת הקורס

המטרה העיקרית היא הפוטנציאל האנושי הטמון בהם. שאיפתנו לסייע למבוגרים להבין את הילדים מהפנים אל החוץ; מדוע ילדים מתנהגים כפי שהם מתנהגים, המניעים הרגשיים להתנהגות ילדים, גיוס מניעים רגשיים אלה להתנהלות יעילה יותר בחיי היומיום ולטובת צמיחתם הרגשית של הילדים. ידע זה תומך באינטואיציה ההורית הטבעית ומאפשר להורים לשוב למקומם הנכון והטבעי בחיי ילדיהם.

מנושאי הקורס

 • צמיחה טבעית או נס? מהות גידול ילדים
 • התהליכים הטבעיים העומדים לרשותנו בגידול ילדים
 • תפקיד ההורה – כיצד לתמוך בתהליכים אלה
 • כיצד נזהה את ההבדל בין ״רוצה״ לבין ״צריך״
 • תפקיד ההורה במילוי הצרכים הרגשיים של הילדים
 • עצמאות ואחריות אמתית מהי?
 • הקשר בין עצמאות ואחריות לבעיות התנהגות
 • כיצד להתמודד עם חוסר בגרות
 • כיצד לסייע לילדים לפתח עצמאות ואחריות אמתית
 • מהי הסתגלות רגשית וכיצד ילדים מפתחים יכולת להתמודד עם אכזבות וכישלונות
 • מקומם של דמעות – מדוע ילדים בוכים ומה ניתן לעשות בעניין
 • הקשר בין כעס ותוקפנות לעצב
 • מדוע ילדים מתנהגים בתוקפנות וכיצד נתמודד
 • כיצד לסייע לילדים לקבל גבולות ולהסתגל למציאות חייהם
 • מדוע ילדים הם אימפולסיביים ואגוצנטריים
 • באיזה שלב ילדים בשלים לאינטראקציה חברתית
 • מודע ילדים מתקשים להתנהג בצורה מתחשבת ומה ניתן  לעשות בעניין
 • כיצד נסייע לילדים לפתח שליטה עצמית
 • כיצד נתמודד עם ילד חסר שליטה עצמית מבלי לפגוע בתהליכי הצמיחה
 • כיצד נסייע לילדים לפתח תכונות חיוביות של גבורה, אומץ, איכפתיות והתחשבות באחר
 • משמעת עם הילד הלא בוגר

לפרטים נוספים:  9063153 – 03

סיליבוס הקורס

 

מפגש 1: הורים ופלא ההבשלה

מה פירוש לגדל ילד? איך הורים ומורים יכולים לעזור לילדים להגשים את מלוא הפוטנציאל שלהם. תפקידו של הטבע בתהליך ההבשלה. תפקיד ההורים בהבשלת ילדיהם. אם ההבשלה אינה בלתי נמנעת, מה עוצר הבשלתם של ילדים?

מפגש 2: כיצד לתת לילדים את המנוחה הדרושה להם כדי לגדול

מדוע מוטל על ההורה והמורה ליטול אחריות ליחסים? פירוש המונח "רעב היקשרות" ומדוע צריכים ההורים למלא צורך זה. איך יכולים ההורים לשמור על חיבור בטוח ומוגן עם ילדיהם. ההורה כגנן ולא כפסל.

מפגש 3: מפתחות לעצמאות, אינדיבידואליות, ואחריות

הבנת שלושת התהליכים הנפרדים של ההבשלה. אותות תהליך האינדיבידואציה. איך ההיקשרות מולידה את העצמי המגיח. הילד ההתהוותי כתלמיד. מדוע הבלתי-התהוותיים מתקשים בלמידה ובהתנהגות. הא"ב של טיפול בילד הבלתי-התהוותי.

מפגש 4: כיצד לעזור לילדים להפוך לישויות עצמיות

איך לעזור לילד להפיק פעילות התהוותית. מדוע חשוב לתת אמון בכוונותיו הטובות של הילד. איך יכולים ההורים להגן על האינדיבידואליות המבצבצת של ילדיהם.

מפגש 5: מפתחות לגמישות, תושייה והתאוששות

הבנת התהליך ההסתגלותי. איך מניע הטבע את הילד להסתגל? המפתחות להסתגלות. מדוע הדמעות חשובות? מה קורה כשהילדים מאבדים את יכולתם לבכות? עם איזה חוסר-תוחלת צריכים הילדים להתמודד? האותות של הילד המסתגל.

מפגש 6: כיצד לעזור לילדים לקבל הגבלות ולהסתגל לנסיבות

כיצד להביא ילד לכך שינוח ויוותר על פעילות חסרת-תוחלת. מחול ההסתגלות בעל שלושת הצעדים. מדוע כה קשה ללמוד להסתגל?

מפגש 7: מפתחות לבשלות רגשית וחברתית

הבנת התהליך האינטגרטיבי. הפתרון הטבעי לאימפולסיביות ואגוצנטריות. איך הופכים הילדים למתחשבים בזולת? מתי ילד מוכן לאינטראקציה חברתית? מהם שרטוטי הטבע לבניית אופי? הנזק שבהורות חפוזה.

מפגש 8: כיצד לעזור לילדים להפוך מתחשבים בזולת ולמצוא את השליטה-העצמית שלהם

טכניקת המשמעת שנועדה למתן את הילד ולעזור לו להגיע לרגשותיו המעורבים. מהי תסמונת ילד הגן? כיצד נעודד את תהליך ההתמתנות?  אותות הילד האינטגרטיבי.

 

הרשמה לקורס לעזור לילדים לגדול / הכח להיות הורה ב׳

שם (חובה)

כתובת אימייל (חובה)

טלפון (חובה)

פרט מדוע הנך מעוניין להשתתף בקורס לעזור לילדים לגדול / הכח להיות הורה 2