aggressionאגרסיביות הינה בעיה אנושית וותיקה ומורכבת. ישנם סימנים רבים המעידים כי בעיה זו הולכת מחמירה בקרב ילדים ובני נוער. בדרך כלל מעשי תוקפנות ואלימות קיצוניים תופסים את תשומת הלב של התקשורת ושלנו, אך מה שאמור להדאיג אותנו הוא ההתעצמות של אנרגיה תוקפנית בתוך קבוצות ילדים ובני נוער שמתפרצת בעוצמות משתנות באינטראקציה, במוסיקה, בשפה, במשחק ובמשחקי דמיון. אנרגיה תוקפנית זו קשורה גם כן בעליה בשיעורי האובדנות בקרב ילדים ונוער.
התנהגות אגרסיבית מקורה בדחף – אינסטינקט – ולכן לא מושפעת מהרגלי משמעת קונבנציונליים. אלה עובדים מסיבות שונות, אך רק באופן רגעי ואינם פותרים בעיות אגרסיביות באופן עמוק וארוך טווח. קורס זה מציג גישה מרעננת בהתייחסותה לדחפים האחראים על התנהגות אגרסיביות, מניין התנהגות זו נובעת וכיצד להתמודד אתה בבית, בבית הספר ובמסגרות טיפוליות. במהלך הקורס נדון בבעיות אלו מהשורש, נתייחס לממצאים רלוונטיים בנוירופסיכולוגיה, נבחן מודל מהפכני להתמודדות עם בעיה זו ואת השלכותיה המעשיות של מודל זה.

מטרת הקורס

לחשוף את השורשים הנוירופסיכולוגיים של בעיית האגרסיביות. במהלך הקורס המשתתפים יבינו לעומק את המבנים המוחיים ואת הדינמיקות הרגשיות המובילות להתנהגות אגרסיבית ומדוע ילדים מתפרצים באגרסיביות. המשתתפים ידונו בחלופות חיוביות לאגרסיביות אליהן ניתן לנתב אנרגיה תוקפנית וילמדו על תהליכי הצמיחה המאפשרים להצמיח ילדים מתוך התנהגותם האגרסיבית ולסייעם להפוך לבוגרים ממותנים, מתחשבים ואכפתיים, בעלי יכולת להתגמש, להסתגל ולהתאושש מאובדן, כישלון או טראומה ולפתח שליטה עצמית פנימית.

קהל היעד של הקורס

כל מי שמעורב בגידולם של ילדים ובני נוער – הורים, מורים, אנשי חינוך, מנהלי בתי ספר ותיכונים, גננות ומטפלים בגיל הרך, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאי ילדים, ועוד.

מנושאי הקורס

ֿ

 • הפנים הרבות של האגרסיביות
 • מודל אבחון והתערבות לטיפול באגרסיביות
 • הבדלי אגרסיביות בין בנים לבנות
 • מעורבותם של מבנים מוחיים בהתנהגות אגרסיבית
 • ההבדל בין ניהול תקרית ובין התקדמות התפתחותית
 • שלושה צעדים בסיסיים המתייחסים לבעיות אגרסיביות
 • מהי הסתגלות וכיצד היא קשורה ביחס הפוך לאגרסיביות
 • הסבר עדכני למידת האגרסיביות ההולכת וגוברת בקרב ילדים
 • מעורבותה של אגרסיביות בהפרעות וסינדרומים רבים
 • כישלונן של שיטות רווחות לעיצוב התנהגות בפתרון בעיית האגרסיביות
 • התערבות יעילה בהתנהגות אגרסיבית המופנית כלפי אחרים והמופנית כלפיך באופן אישי
 • אסטרטגיות המסייעות לילדים הלא בשלים להתמודד עם דחפיהם האגרסיביים

סיליבוס הקורס

ֿ

מפגש 1:  תסכול, היקשרות ואגרסיביות

ההגדרה של אגרסיביות והפרצופים השונים של אגרסיביות, כולל אגרסיביות פסיבית (אגרסיביות לא אלימה) והתאבדות.  תפקיד התסכול באגרסיביות.   תפקיד ההיקשרות באגרסיביות. תפקיד מוכוונות חברים באגרסיביות.

מפגש 2:  דמעות, מצב-רוח, והתקפה

אגרסיביות כבעיה של חוסר הסתגלות.  אימפולסיביות ואינטגרציה ובעיית האגרסיביות.  הבריחה מפגיעות. תפקידה של הקורטקס הפרה-פרונטלי.  מדוע לילדים צעירים יש ברירת מחדל של התנהגות אגרסיבית.  הסיבה שיש ילדים שלא מתפתחים וצומחים מתוך ההתנהגות אגרסיבית.

מפגש 3 התמודדות וצמצום תקריות אלימות

מדוע גישות קונבנציונליות לא יעילות ומביאות לתוצאות הפוכות. מדוע לא מומלץ להשתמש בתוצאות ופסקי זמן. כיצד להבדיל בין התנהגות אגרסיבית ובעיה של אגרסיביות. כיצד לטפל בתקריות. מדוע חשוב לגשר על אגרסיביות. כיצד להפעיל "התפרצויות בטוחות" של אגרסיביות. כיצד לצמצם תסכול היקשרותי ומדוע זה חיוני.

מפגש 4:  הפעלה של תוצאות אלטרנטיביות לאגרסיביות

כיצד להעביר את המוקד מאגרסיביות לתסכול. כיצד לטפח קשר עם תסכול. כיצד לחשוף את התסכול הטמון בהתנהגות וברגשות. כיצד לטפח כוונות לא אלימות אצל הילדים. כיצד להתייחס לאימפולסיביות. כיצד לטפח הסתגלות ולעזור לילד לקלוט את חוסר התוחלת. כיצד לרכך את המגננות מחוויות פגיעות. כיצד לעורר בילדים את הנטייה להתפתח ולהצמיח אותם מתוך בעיית האגרסיביות.

הרשמה לקורס

שם (חובה)

כתובת אימייל (חובה)

טלפון (חובה)

פרט מדוע הנך מעוניין להשתתף בקורס הבנת אגרסיביות