קורס זה בן שלושה חלקים מביא את המידע והתובנה העכשווים ביותר להורים ולאלה שתומכים בהורים. כתוצאה מתכני הקורס ההורה מתחבר מחדש לאינטואיציה שבו וחוזר למקום הטבעי שלו בחיי ילדיו. נושאי הקורס מתייחסים לעניינים ולאתגרים היומיומיים עם הילדים ושם דגש על הבעיות המורכבות יותר בתקופת הילדות. הדינמיקות הנלמדות בקורס מתאימות לילדים בני כל הגילאים.

ההנחה הרווחת כיום היא שהמפתח להורות נמצא בידע נוסף, מיומנות, או כלי. מכיוון שילדים לא נולדים עם ספרי הדרכה הורים פונים לספרים, אתרי אינטרנט, יועצים ומומחים חיצוניים על מנת לקבל הכוונה כיצד לגדל את ילדם. הבעיה היא שככל שמתרבים היועצים ומומחים כך ההורות הופכת לקשה ומאולצת יותר. על פי גישתו של דר׳ גורדון ניופלד, הבעיה האמיתית אינה נעוצה בהיעדר ידע או כלים, אלא בכך שהורים הולכים ומאבדים את הכח הטבעי לגידול ילדם, להדרי ולכוון אותם, להגן עליהם, לטפח ולהעניק להם ולהנחיל להם את ערכיהם. הורות צריכה להיות טבעית ואינטואיטיבית, אך לשם כך ההורה זקוק להקשר הנכון על מנת לעורר את התהליכים הטבעיים הקשורים להתפתחות וצמיחה. מערכת יחסים נכונה בין ילד להוריו מאפשר לילד לקבל הכוונה והוראות מהם והכח הטבעי של ההורים הולך ומתעצם. המפתח להורות יעילה נמצא לא במה שההורה עושה, אלא במי ההורה מהווה עבור ילדו.

כח טבעי זה היה נוכח בעבר, מתוקף התרבות שתפקידו לייצר ולשמור על ההקשר של מערכת היחסים בין ילדים והורים. לצערנו, התרבות כיום כבר לא משרתת תפקיד חיוני זה, אלא צרכים כלכליים. ככל שההקשר החיוני הזה נחלש, הורים מאבדים את הכח למלא את אחריותם. הפתרון הוא לעורר מודעות למבנה ולחשיבות של מערכת יחסים נכונה ולפתח את התובנות הדרושות להבנת ילדים מהפנים אל החוץ והבנה זו משפיעה על האופן בו ההורים רואים את הילד ועל יכולתם להוביל את ילדם בבטחה לאורך הילדות, עד לבגרות.

כיצד נוצר קורס זה?
יסודו של קורס זה בקורס לפסיכולוגיה התפתחותית ויחסי הורה – ילד שדר׳ ניופלד העביר באונ׳ BC בוונקובר, קנדה. הסטודנטים, שהיו גם הורים, רצו לדעת כיצד ליישם את תובנותיו בבית ויזמו אתו שיחות קבוצתיות. במשך הזמן שיחות אלו הפכו לקורס בשם שמונה מפגשים בשם ״הבנת ילדים״ שמשך הורים ואנשי מקצוע רבים מאיזור וונקובר. לבסוף, דר׳ ניופלד פיתח את החומרים לקורס בן שלושה חלקים שנועד לציבור הרחב בקנדה וברחבי העולם.

מטרת העל של הקורס
המטרה העיקרית היא לצייד מבוגרים בידע הנדרש על מנת לגדל ילדים בגישה היקשרותית – התפחותית וכתוצאה להוביל ילדים לבגרות אמיתית. השאיפה היא לסייע למבוגרים האחראים על הילדים להבינם מהפנים אל החוץ, באמצעות סיפוק היסודות והמושגים שתומכים באינטואיציה ההורית הטבעית ולהחזיר את ההורים למקומם הנכון והמכובד בחיי ילדיהם.

הידע בקורס זה מושרש במדעי ההתפתחות ובתורת ההיקשרות ומשלב בתוכו מחקרים וממצאים העכשוויים בשדה מדעי המוח. קורס זה נכתב על יד דר׳ גורדון ניופלד, פסיכולוג התפתחותי וקליני בעל שם עולמי והובא לארץ על ידי שושנה הימן, מנהלת מכון ניופלד ישראל.