p2p3אתגרים נפוצים בילדות הוא החלק השלישי של הסדרה ״הכח להיות הורה״.
קורס זה מועבר כקורס פרונטלי, קורס פרונטלי מקוון וקורס בלימוד עצמי באמצעות האינטרנט.
(לפרטים נוספים אודות הסדרה המלאה לחצו כאן: הכח להיות הורה.)

חלק ג' בסדרה הכוח להיות הורה מתמקד באתגרים המצויים של ההורות. כל ילד נתקע מעת לעת בדרכו להתבגרות. ד"ר ניופלד מספק להורים את התובנה לקרוא את הסימנים של ילד תקוע, לחיות עם ילד רגיש, לטפח בילד גמישות ויכולת להתאושש מהר, להוביל ילד דומיננטי, לרכך ילד ׳קשוח׳, להשליט סדר, ועוד. הוא מציע גישה בטוחה ויעילה המכבדת ושומרת על מערכת היחסים ומעודדת צמיחה גם כאשר הבעיות מרתיעות. לפרטים נוספים והרשמה: 550777 – 1599, info@lifecenter.org.il

מטרות הקורס

המטרות העיקריות של קורס זה היא זיהוי ההבדלים בין בעיית התנהגות המפריעה לנו בחיי היומיום, אך הנובעת מצמיחה בריאה לבין בעיית התנהגות הנובעת ממצב שבו הילד נתקע בתהליכי הצמיחה וההבשלה ורכישת הידע הנדרש לשחרור היתקעות זו ועידוד מחדש של תהליכי הצמיחה.

מנושאי הקורס

 • טיפול בילדים לעומת טיפול בהתנהגות
 • הכרת גישה התפתחותית לבעיות התנהגות
 • כיצד נזהה את הסימנים של ילד התקוע בתהליכי התפתחותו
 • מהם הסימנים של מצוקה
 • טיפול בבעיות התנהגות מהשורש
 • מיהו הילד הרגיש
 • הקשר בין רגישות לבעיות קשב וריכוז
 • הקשר בין רגישות לקשיי שיתוף פעולה
 • הקשר בין רגישות לאגרסיביות
 • החיים עם הילד הרגיש – התמודדות בחיי היומיום
 • צמיחה והתפתחות אצל הילד הרגיש
 • התמודדות עם קשיי הסתגלות למציאות החיים
 • התמודדות עם קשיים לקבל גבולות
 • גישה היקשרותית לבעיה של סמכות הורית
 • מדוע הורים צריכים להיות בהובלה, אך מאבדים אותה לעתים קרובות
 • כיצד להחזיר את המושכות לידי ההורה
 • משמעת עם הילד התקוע
 • אמצעי משמעת רווחים המביאים להחרפה של הבעיה (גם אם להקלה זמנית בהתנהגות)
 • התמודדות יעילה בחיי היומיום עם ילד תקוע
 • טיפול יעיל בתקריות

סיליבוס הקורס

מפגש 1:  'חשיבה התפתחותית' בעת התמודדות עם אתגרים יומיומיים מה הם המאפיינים של הגישה ההתפתחותית-היקשרותית? מה ההבדל בין ההורה כגנן וההורה כפסל?

מפגש 2:  זיהוי הסימנים של בעיות כיצד לזהות סימנים של ילד במצוקה.  מדוע תובנה נדירה כל כך.  מהם הסימנים של בעיה היקשרותית.  מהם הסימנים של ילד תקוע.  מהם הסימנים של פגיעות שבלתי ניתנת לשאת אצל הילד.  זהות שורש הבעיה.  הבנת ההתנהגות של הילד מהפנים את החוץ במקום להגיב לסימפטומים.

מפגש 3:  החיים עם הילד הרגיש למה הכוונה רגישות?  מדוע ילדים מסוימים רגישים יותר מאחרים?  סימנים של ילד שאינו מסוגל לסנן את הרעש בסביבה. מדוע ילדים רגישים מאתגרים יותר.  ששה אתגרים להוריהם של ילדים רגישים.

מפגש 4:  ריכוך המגננות בילדים מדוע חיוני כל כך לרכך מגננות של הילדים?  מהו שורש הבעיה.  מה מחיר המגננה?  מדוע זה כל כך מאתגר לרכך את המגננות של הילדים?  המפתחות להיותך "סוכן הריכוך" יעיל.  שמונה דרכים לריכוך המגננות של הילדים.

מפגש 5:  טיפוח גמישות ויכולת התאוששות בילד מהי גמישות ויכולת התאוששות ומניין הן מגיעות?  מדוע טיפוח הגמישות מאתגר כל כך.  מדוע חשוב לילדים לפתח גמישות ויכולת להתאושש מאכזבות, כישלונות ואודן.  כיצד ניתן לשחרר דמעות תקועות.  מתי ילדים מוכרחים לשחרר את דמעותיהם?

מפגש 6:  הובלת ילד אלפא מדוע מאתגר כל כך להיות הורה לילד אלפא?  מדוע חשוב להורה לתפוס את ההובלה במערכת היחסים.  מדוע ילדים מסוימים נתקעים בעמדת האלפא.  אלפא כגישה או מעמד במקום פעולה.  12 דרכים המובילות להובלה חזקה.

מפגש 7:  משמעת עם הילד התקוע מדוע אכיפת סדר על ילד תקוע מאתגר כל כך?  ששה אמצעי משמעת שאינם עובדים עם ילדים תקועים.  הדרמה של הילד התקוע.  שמונה דרכים לפצות על החסרים  ועל חוסר התפקוד של ילדים תקועים.

מפגש 8:  יישום הגישה ההתפתחותית-היקשרותית שנים עשר עמודי-התווך של ההרגל – העבודה המעשית.  שלושת ההרגלים של מערכת יחסים.  שלושה הרגלים התומכים בעבודת היקשרות.  שלושה הרגלים שתומכים בתהליכי ההתבגרות.  שלושה הרגלים חיוניים בעקבות תקיעות.   כיצד להפוך להורה שילדך זקוק לו.

הרשמה לקורס אתגרים נפוצים בילדות / הכח להיות הורה ג׳

שם (חובה)

כתובת אימייל (חובה)

טלפון (חובה)

פרט מדוע הנך מעוניין להשתתף בקורס אתגרים מצויים / הכח להיות הורה 3