מקצוע ההוראה נעשה קשה יותר, לא קל יותר, חרף העובדה שהמורים מעולם לא היו כה משכילים, הטכנולוגיה מעולם לא היתה כה מתקדמת, תכנית הלימודים מעולם לא היתה כה מעודכנת והפדגוגיה מעולם לא היתה כה מלוטשת. אף כי גורמים אלה חשובים, הבעיה האמיתית בחינוך מונחת במקום אחר – ביכולת של התלמידים ללמוד. הקורס הזה יהדהד עם הניסיון של מורים ואנשי חינוך, וייתן את הדרך לעזור לילדים להתקדם – דרך עוצמתית ואף מפתיעה.  הקורס מתאים לכל מי שמעורב בלימוד של ילדים ובני נוער.

ד"ר גורדון ניופלד חשף ארבעה מקורות כוח טבעיים להוראה, ואת הבעיות שנוצרות כשאלה נעדרים. קורס זה מסביר את מקורות הכוח הללו ומדוע המורים של היום זקוקים יותר מאי-פעם לרתום את כוח ההיקשרות על-מנת לבצע את מלאכתם. היא אף מספקת הצעות מעשיות איך לעשות זאת.

תיאור הקורס

 

מנוע הלמידה מתייחס לגורמים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס תהליכי הלמידה. ישנה ירידה ביכולת של התלמידים ללמוד, וההשלכות על חינוכם משמעותיות.  כתוצאה מכך, הכוח של מורים ללמד נשחק והפער בין הפוטנציאל של תלמידינו והישגם מתרחב.  מאמץ גדול יותר מצד המורים ללמד הוא לא התשובה;  העצמת מנוע הלמידה היא כן התשובה.

הדלק של מנוע הלמידה הוא שני תהליכי יסוד פסיכולוגיים של היקשרות והבשלה. לאור המספר ההולך וגדל של תלמידים שמפתחים בעיות למידה והתנהגות מכל מיני סוגים, יש צורך להכיר מקרב את מנוע הלמידה ולהבין כיצד הוא משפיע על ההתנהגות ועל הלמידה עצמה.

לתהליכי ההיקשרות תפקיד חיוני בקרב ילדים צעירים בתחילת דרכם בבית הספר וכן בקרב ילדים גדולים יותר אשר תקועים מבחינה התפתחותית. שתי אוכלוסיות אלו מתפקדים רק כאשר הצרכים ההיקשרותיים שלהם מקבלים מענה, כלומר, כאשר הם מוצאים מנוחה רגשית בסביבתם. כאשר ילדים אלה מקושרים למוריהם באופן ספונטני ומשתמשים במורים כנקודת מצפן התנהגותית, מוסרית וחברתית, הם יעשו מאמצים לשתף פעולה, תתעורר בהם מוטיבציה להידמות לדמויות מפתח נערצות, יקבלו את ההנחיות והאיתותים ממוריהם, יעשו מאמצים לעמוד בציפיותיהם ולרצות אותם. הבעיה היא שתרבותנו לא מעודדת מוכוונות מבוגרים או היקשרויות מורה-תלמיד. היקשרות מורה – תלמיד נשחקת ופחות קיימת היום באופן ספונטני.  כאשר חסר בילדים תהליכי הבשלה פעילים, רק כוח היקשרות יכול להניע את הילדים אבל זה לוקה בחסר. זה גורם משמעותי לחוסר פניות של תלמידים ללמוד, חכמים ככל שיהיו.

לתהליכי ההבשלה תפקיד חיוני בלמידה ובהתנהגות. ישנם שלושה תהליכי הבשלה ייחודיים, אשר קיימים בכל ילד וילד אך עלולים להיות רדומים. כאשר הם פעילים, הם מובילים את תהליך הלמידה, מעוררים בילד סקרנות, רצון ללמוד ולהתאמץ להצליח, נטייה לקחת אחריות, יכולת ללמוד מטעויות, רצון לשתף פעולה, יכולת להתאושש מכישלון וכן הלאה. על מנת ליהנות מפירות הבשלה וליהנות מהשפעתן החיובית של תהליכים אלה על תהליך הלמידה, יש להפעיל את המנגנונים הרגשיים המעוררים את תהליכי ההבשלה באמצעות תהליכי ההיקשרות, המביאים למנוחה רגשית. למרבה הצער, תכניות הלימודים הרווחות וכן האמצעים הפדגוגיים המודרניים יוצאים מתוך נקודת הנחה שתהליכים אלה פעילים. בפועל, תהליכים אלה רדומים אצל תלמידים רבים ומורים מוכשרים ומקצועיים נתקלים בחומה של חוסר תוחלת בניסיונם להניע תהליכי למידה ללא הועיל. אצל תלמידים תקועים אלה, שהולכים וגוברים במערכת החינוכית, יש לאמץ גישה אחרת ההופכת אותם לשותפים בלמידה ומציעה אמצעים יעילים להתמודדות עם התנהגותם.

חשוב לפתח מודעות לגורמים אלה הקריטיים ללמידה וללמוד את יישומה של מודעות זו בשדה הבית ספרי, ביצירת קשר נכון בין תלמיד למורה על מנת לאפשר מנוחה רגשית ובהפעלת תהליכי ההבשלה התומכים בלמידה. אין שום ספק שההיקשרות היא הכוח המניע החזק ביותר המביאים ללמידה ויש אפשרות ללמוד כיצד לרתום אותו לעבודה הבית ספרית. אנו חיים בעידן בו התרבות לא מגינה כבעבר על ההיקשרות בין מבוגרים לילדים שתחת אחריותם. אנו צריכים לפצות על חסך זה על ידי איסוף התלמידים, יצירת מערכות יחסים נכונות ותמיכה בתהליכי ההבשלה שיובילו ללמידה.  עלינו להשיב את לבבותיהם אלינו על מנת להשפיע על מוחם. בתרבות שלא מגינה על ההיקשרות, אנו צריכים לפצות על ידי איסוף התלמידים הזקוקים להיקשרות, ליצור את מערכות היחסים הנכונות, ולעזור להם ללמוד.  עלינו להשיב את לבבותיהם אלינו על מנת להשפיע על מוחם.

קהל היעד

כל מי שמעורב בחינוך, מגיל הרך ועד תיכון. מורים בכיתה רגילה, מורים בחינוך מיוחד, מנהלי בתי ספר, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים חינוכיים, צוותי פנימייה, מחנכים בחינוך פורמלי ובבלתי פורמלי. הקורס מתאים גם כן להורים שמחנכים את ילדיהם בחינוך הביתי. (ילדים בעלי תהליכי הבשלה רדומים לא יפיקו תועלת מגישות אידיאליסטיות המצפות מילדים להוביל את תהליכי הלמידה שלהם).

מנושאי הקורס

 • להגביר את המודעות של התפקיד ההיקשרות בלמידה ובהתנהגות של ילדים
 • להבין את ההשלכות של חוסר בגרות על הלמידה וההתנהגות
 • לספק את ההבנה וההערכה בחשיבותן של מערכות יחסים נכונות כתנאי מקדים ללמידה
 • לספק את התובנות אודות ארבעת ההקשרים הטבעיים ללמידה ומדוע הקשרים אלה נשחקים
 • להבין מדוע ילדים רבים נכשלים בהתפתחותם כאנשים סתגלניים, אינטגרטיביים ועצמאיים
 • להבין מדוע מקצוע ההוראה נעשה קשה יותר, חרף העובדה שהמורים מעולם לא היו כה משכילים, הטכנולוגיה לא היתה כה מתקדמת, והפדגוגיה לא היתה כה מלוטשת.
 • לטפח את התובנה בגורמים הרגשיים בלמידה ובהתנהגות
 • לחשוף את מרכיב ההגנה מפני פגיעות הקיים אצל ילדים וההשלכות הגנות אלו על הלמידה וההתנהגות
 • להבין את מבנה ההיתקעות ההתפתחותית כבעיה הנפוצה ביותר בילדות
 • לספק את היסודות של הגישה ההיקשרותית ואת שימושה בשדה הבית ספרי
 • לחשוף את הבעיות בשימוש בתוצאות וסנקציות עם ילדים תקועים
 • לשפוך אור על תפקיד הרגש בלמידה ובהתנהגות
 • לספק דרכים לרכך את ההגנות מפני פגיעות

לספק קווים מנחים ידידותיים להתמודדות עם בעיות שמקורן בהיתקעות הילדים

סיליבוס הקורס

 

מפגש 1:  הילד המתהווה

המניע הטבעי ללמידה טמון בהתהוות אשר מביאה לסקרנות טבעית, דחף פנימי ללמוד ומוטיבציה לקחת אחריות על תהליך הלמידה. במפגש זה נבין מהי התהוות זו ומניין היא מגיחה. נלמד לזהות את ההבדל בין ילד שמתהווה לילד שאינו מתהווה. נבין את הקשר בין קיומה (או היעדרה) של התהוות לבין תהליך הלמידה ונלמד כיצד לעורר התהוות היכן שרדום.

מפגש 2:  הילד המסתגל

הסתגלות היא המפתח להתמודדות יעילה ונכונה עם תסכולים, אתגרים וקשיים.  נלמד מהו תהליך זה, מדוע תהליך זה הוא הדרך היחידה לפיתוח גמישות ויכולת התאוששות בילדים (וגם בנו!).  נבחן את הקשר בין היעדר הסתגלות לאגרסיביות בקרב ילדים.  נרכוש הבנה עמוקה של התנאים ההכרחיים לקיומה של הסתגלות וכיצד ניישם הבנה זו במציאות.  בנוסף נראה את השפעתה של תהליך ההסתגלות (או היעדרו) על תהליך הלמידה.

מפגש 3:  המוח המתפתח

מניין מגיעה היכולת לפתור בעיות ביעילות?  כיצד מתפתחת משמעת עצמית?  תהליך האינטגרציה הוא תהליך התלוי, קודם כל, במוח המתפתח ונעדר לחלוטין בקרב ילדים בגיל הרך.  במפגש זו נבין מניין מתפתחת היכולת לעבד מחשבות ורגשות, נדון במהותה של אינטגרציה רגשית וחברתית, נרכוש כלים ליצירת התנאים הרלוונטיים להתפתחותה של אינטגרציה ונלמד כיצד משפיעה אינטגרציה זו (או היעדרה) על תהליך הלמידה.

מפגש 4:  תפקיד הלב, היתקעות ומגננה

כל הילדים גדלים אך לא כולם מתבגרים!  מה מניע את תהליך ההתבגרות?  מדוע ילדים נתקעים בדרך לבגרות רגשית?  נלמד מהם שלושת המגננות במוח וכיצד מגננות אלו תוקעות את תהליך ההתפתחות הטבעית של הילד.  נלמד כיצד לזהות היתקעות ומגננה ונדון בצעדים מעשיים לריכוך מגננות אלו.  בנוסף נבחן את השפעתן של היתקעות ומגננה על תהליך הלמידה ועל ההתנהגות.

מפגש 5:  מערכת יחסים מורה/תלמיד חלק א' – חשיבותה של היקשרות

מה גורם לילדים לשתף פעולה?  מה גורם להם להתנגד?  נחשוף את הכוח הטמון בתוך הקשר מורה-תלמיד ומדוע קשר זה הוא משמעותי ביותר לניהול כיתה ולתהליך הלמידה.  נלמד כיצד להעמיק קשר זה וכיצד לזהות ולטפל בילדים המתנגדים לקשר.

מפגש 6:  מערכת יחסים מורה/תלמיד חלק ב' – עיכובים להתפתחות היקשרות

נלמד את ששת שלבי התפתחות ההיקשרות ואת יישומם המעשיים.  נדון בתופעות הנובעות מהיעדר מערכת יחסים – תופעת הבריונות, היקשרות לחברים (במקום למבוגרים) וכיצד נתמודד עם תופעות אלו.  בנוסף נלמד כיצד הטכנולוגיה המודרנית קשורה בעצם להיקשרות ואיך נשתמש בה לטובתנו במקום לרעתנו.

מפגש 7:  הגברת יכולת הלמידה חלק א':  טיפוח הקשר של חיבור

במפגש זה נרכוש כלים:  "לאסוף" את הילדים אלינו ולאתחל את האינסטינקטים של ההיקשרות, להתמודד עם בעיות התנהגות יומיומיות מבלי לפגום בקשר, "לגשר" מעל לכישלונות וחסרים, להתמודד עם הילדים שמתנתקים מאתנו, "לשדך" בין הילדים למבוגרים אחרים האחראים (לעתים גם בינם לבין הוריהם), להתמודד עם ביישנות ועוד…

 

מפגש 8:  הגברת יכולת הלמידה חלק ב':  עבודה עם ילדים תקועים

הפתרון האולטימטיבי של בעיות למידה והתנהגות הוא צמיחה והתבגרות, אך עד אז, עלינו להתמודד עם תופעות יומיומיות שמפריעות לילד ולסביבתו.  נבחן את הדרכים המקובלות להתמודדות עם בעיות יומיומיות אלו ואת נזקיהן.  נציג קווים מנחים להתמודדות חלופית עם תקריות, שש דרכים לפצות על חוסר בגרות ובשלות וכיצד לרכך את לבם של הילדים המתנגדים לנו.

הרשמה לקורס / להזמנת קורס לצוותי הוראה

שם (חובה)

כתובת אימייל (חובה)

טלפון (חובה)

פרט מדוע הנך מעוניין להשתתף בקורס מנוע הלמידה