DSP_9961 אילנה סטרובינסקי היא חברה בסגל הבינלאומי של מכון ניופלד ואחראית על פיתוח התוכן בעברית. לאילנה מעל 10 שנות ניסיון בהדרכת הורים קבוצתית ופרטנית, הנחיית סדנאות וקורסים. אילנה בוגרת תואר ראשון במינהל חינוכי, חינוך לא פורמלי ופסיכולוגיה מאונברסיטת בר אילן, משלימה בימים אלה לימודי תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית באוניברסיטת אריאל, בוגרת קורס להנחיית הורים של מרכז לייף סנטר וקורסי ההכשרה של מכון ניופלד עם התמחות בפרדיגמה ההיקשרותית – התפתחותית.

אילנה עובדת במרכז לייף סנטר כ – 15 שנה, כאשר עיקר עבודתה כיום מתנהל סביב עריכת תכני מכון ניופלד בעברית, פיקוח על פיתוח המערכות המקוונות בעברית וליווי צוותי מנחים.
א
ילנה היא אם לחמשה ילדים, המהווים עבורה המקור המשמעותי ביותר ללמידה וצמיחה.