disciplineכמעט כל הורה ומורה רוצה לדעת מה לעשות כש… נראה שזה הנושא הבוער ביותר כשמדובר בטיפול בילדים. מצד אחד ישנה הבנה לכך שרצוי שהרגלי המשמעת לא יפגעו בהתפתחות בריאה של ילדים או במערכות היחסים של הילדים עם המבוגרים שבאחריותם. מצד שני, קיימת אחריות לסייע לילדים ללמוד את הלקח שעליהם ללמוד ולאכוף סדר כשזה נחוץ.

קורס זה מתייחס לשאלה של מה לעשות כש… בהקשר רחב יותר של התנאים הנחוצים על מנת לגדל ילדים שמגשימים את מלוא הפוטנציאל האנושי שבהם. נדון באמצעות הקשר זה בגישות רווחות למשמעת כגון ׳פסקי זמן׳ ו׳תוצאות להתנהגות׳. קורס זה מציע גישה כוללת למשמעת הבטוחה מבחינה היקשרותית (כלומר, מגנה על מערכות היחסים הורים/מורים – ילדים) וידידותית מבחינה התפתחותית (כלומר, לא מביאה להיתקעות בתהליכי ההתפתחות).

מטרת הקורס

מטרת הקורס היא לאפשר להורים ומורים לרכוש תובנות ולפתח את האינטואיציה הטבעית על מנת שהמענה לשאלות ״מה לעשות כש…״ ינבעו מתוך הבנתם – הם. השאיפה היא לפתח בהורים ומורים את הביטחון הפנימי הדרוש לטיפול בבעיות קטנות ויומיומיות ובמצבים המאתגרים ביותר. העקרונות והתובנות מתאימות לילדים בני כל הגילאים.

קהל היעד של הקורס

קורס זה מיועד להורים, אנשי חינוך, מנהלי בתי ספר, מורים, מדריכים, מטפלים ואחרים שאחראים על ילדים ובני נוער.

מנושאי הקורס

  • כיצד התנהגות טובה אמורה להתפתח באופן טבעי
  • מדוע מערכת יחסים היקשרותית חיונית להתפתחות משמעת טבעית
  • כיצד צמיחה והתפתחות משרתים התנהגות טובה
  • שיטות משמעת רווחות והשלכתן על מערכות היחסים ועל התתפתחות
  • סוגי משמעת בטוחות להיקשרות ולהתפתחות
  • משמעת עם הילד התקוע

סיליבוס הקורס

 

מפגש 1: פיצוח הקודים של הטבע להתנהגות טובה – מדוע התנהגותם של ילדים מסוימים טובה באופן טבעי?         

במפגש זה נדון בתכניתו של הטבע להתנהגות טובה, מדוע ההיקשרות צריכה להתפתח בצורה עמוקה, כיצד ילדים נוטים באופן טבעי לזהירות, מדוע רגשי חוסר-תוחלת  עוזרים לילדים להסתגל לנסיבות, וכיצד ילדים מפתחים מזג מתון.

מפגש 2: שיטות משמעת שיש להימנע מהן ומדוע

במפגש זה ננתח את הגישות הרווחות למשמעת,  מעניקה הבנה של שיטות מבוססות חרדה, מבוססות פרידה, ומדוע שיטות אלו מזיקות להתפתחות טבעית ולפיתוח של התנהגות מוסרית טבעית. .

מפגש 3: משמעת שאינה גורמת לניתוק (בין הורה-ילד או מורה-תלמיד)                                                                                                

במפגש זה נכיר 12 הרגלי משמעת בטוחה וטבעית המניחים את היסוד לטיפול בהתנהגות בעייתית תוך הגנה על מערכת היחסים עם הילד.

מפגש 4:  משמעת עם הילד התקוע

במפגש זה נסביר מדוע נוהלי משמעת הרגילים לא יעילים עבור ילדים תקועים – ילדים שאינם מרגישים חוסר תוחלת כשהם נתקלים בו ואינם חווים תחושות מעורבות.  המפגש מציע שמונה קווים מנחים למשמעת בטוחה עבור ילדים אלה.

הרשמה לקורס

שם (חובה)

כתובת אימייל (חובה)

טלפון (חובה)

פרט מדוע הנך מעוניין להשתתף בקורס הבנת משמעת